Actichlor Plus

Nr art.: 191025 Pojemność: 150 tabl x 4,1 g

Tabletki o wysokiej skuteczności dezynfekcyjnej i wysokiej efektywności mycia

- posiada dobre właściwości myjące dzięki zawartości specjalnych tenzydów nieulegających utlenieniu przez chlor
- szybko i całkowicie rozpuszczalne tabletki musujące
- szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), grzyby i wirusy (łącznie z wirusami Polio, Adeno, HBV, HCV, HIV)
- zawiera aktywny chlor
- niskie stężenie użytkowe, niski koszt roztworu
- stabilne połączenie tenzydu z substancją aktywną
- przyjemny zapach - zminimalizowany zapach chloru
- możliwość jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni
- pozwolenie MZ nr 2791/05 na obrót produktem biobójczym